01

Tài chính

- Chuyển tiền

- QR Pay

- Báo cáo giao dịch

- Nạp tiền điện thoại

- Thanh toán hóa đơn: tiền điện, cước di động trả sau, cước điện thoại cố định, học phí…

- Vấn tin tài khoản